1 2 3

Yürütme Kurulu


Prof.Dr. Yaşar E. ERSOY (Hitit Üniversitesi)

Prof.Dr. Ahmet ÜNAL (Hitit Üniversitesi)

Ali ÖZÜDOĞRU (Çorum İl Kültür Müdürü)

Dr. Önder İPEK (Çorum Müzesi Müdürü)

Doç.Dr. Esma REYHAN (Gazi Üniversitesi)

Doç.Dr. Leyla MURAT (Ankara Üniversitesi)

Doç.Dr. İlknur TAŞ (Hitit Üniversitesi)

Yard.Doç.Dr. Özlem SİR GAVAZ (Hitit Üniveritesi)

Yard.Doç.Dr. Hatice Kübra ENSERT (Hitit Üniveritesi)

Arş.Gör. Sedef AYYILDIZ (Ankara Üniversitesi)

Arş.Gör. Emine SÖKMEN (Hitit Üniversitesi)